Enjoy cooking
Browse through over
50,000 tasty recipes.

Όροι Χρήσης

Το ιστολόγιο https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, με τον τίτλο "Συνταγές Φαγητών Από τις Κορυφαίες Κουζίνες του Διαδικτύου", που για χάρη συντομίας στο εξής θα αναφέρεται ως "Συνταγές φαγητών", προσφέρει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του στους χρήστες του διαδικτύου, συνιστάμενες κυρίως στην παροχή συνταγών μαγειρικής, αφού εκείνοι αποδεχτούν πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους χρήσης μετά από προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση τους.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.


Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και οποιονδήποτε τυχόν προστεθούν στο μέλλον, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης ενδέχεται να υπάρξει μεταβολή των όρων χρήσης, χωρίς να υπάρξει προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος, θα δημοσιεύεται με μέριμνα του https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, με όποιο μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο, για την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των επισκεπτών του.
Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με κάποιον ή κάποιους ή όλους τους τροποποιηθέντες όρους του παρόντος δικτυακού τόπου, οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτού, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους προαναφερθέντες όρους αυτού.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ως μέλος στο https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, δεν μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους. Χρησιμοποιούνται μόνο για την ένταξή σας στο σχετικό αρχείο με τα μέλη και σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για κάποια διευκρίνιση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το ιστολόγιο https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, έχει σαν στόχο την παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών, επιλογών ή διαφόρων τρόπων επικοινωνίας. Το σύνολο των υπηρεσιών και κάθε λογής πληροφοριών του ιστολογίου, παρέχεται όπως παρουσιάζεται και το https://syntages-faghtwn.blogspot.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης, σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης σε αυτή, την κακή ποιότητα σε απόδοση, ή ακόμα και την διαγραφή στοιχειών των υπαρχουσών ή μελλοντικών πληροφοριών και γενικώς δεδομένων ή υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες του ιστολογιου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο και όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι επισκέπτες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του https://syntages-faghtwn.blogspot.gr και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ.  παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Οι επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης οι επισκέπτες - μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του https://syntages-faghtwn.blogspot.gr.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση των υπηρεσιών
του ιστολογίου https://syntages-faghtwn.blogspot.gr για διαφημιστικούς σκοπούς, υποχρεούται να παρέχει την άδεια ανάρτησης και χρήσης πληροφοριών, δεδομένων, γραφικών, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, μηνυμάτων, βίντεο, μουσικών αρχείων για περιορισμένο χρόνο, (όσο διαρκεί η διαφήμιση στις σελίδες του https://syntages-faghtwn.blogspot.gr) σε συγκεκριμένο χώρο στο ιστόλογιο https://syntages-faghtwn.blogspot.gr . Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και για το υλικό που παραδίδει για τους διαφημιστικούς σκοπούς.
Επίσης το ιστόλογιο https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών λόγο βλάβης των πληροφοριακών συστημάτων (server, δικτύου κ.λ.π.), αλλά δηλώνει ότι θα παρατείνει την συμφωνία μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της υπηρεσίας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Οι επισκέπτες που επιθυμούν να αναρτήσουν συνδέσμους προς συνταγές μαγειρικής, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στη σχετική φόρμα, αναγράφοντας τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα στοιχεία τους. Οι επισκέπτες - μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, για οιαδήποτε τυχόν μεταβολή των ως άνω αναφερομένων στοιχείων τους.

Κάθε επισκέπτης είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που ενδέχεται να χρησιμοποιεί, όταν αυτοί υπάρχουν.

ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το https://syntages-faghtwn.blogspot.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα ή ακόμα και να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες ή πελάτες του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ελληνικών νόμων, του ευρωπαϊκού δικαίου, και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, όλο το περιεχόμενο του ιστολογίου https://syntages-faghtwn.blogspot.gr (πληροφορίες, δεδομένα, γραφικά, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, μουσικά αρχεία), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται. 

Οι συνταγές (φωτογραφίες και κείμενα) και τα αποτελέσματα των αναζητήσεων, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών των σχετικών δικτυακών τόπων και των συγγραφέων τους.
Η χρήση των υλικών αυτών, είναι μόνο για προσωπική χρήση, σε προσωπικό υπολογιστή. Απαγορεύεται λοιπόν οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση , μετατροπή, μεταφόρτωση και μεταπώληση, καθώς είναι απαγορευτική χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη των
ιδιοκτητών των σχετικών δικτυακών τόπων και των συγγραφέων.
Τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στο https://syntages-faghtwn.blogspot.gr και αναφέρονται σε τρίτους, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία άλλων οργανισμών, φορέων, εταιριών, συλλόγων, εκδόσεων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς είναι εκείνοι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σήματα και τα υλικά αυτά.

Επί του συνόλου του υλικού λοιπόν, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση , μετατροπή, μεταφόρτωση και μεταπώληση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το σύνολο των περιεχομένων του https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, που προσφέρεται στους χρήστες του διαδικτύου, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκθλιφθεί ως έγκυρη πληροφορία, προτροπή ή συμβουλή, για οποιαδήποτε πράξη σε χρήστες του ιστολογίου. Το https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, αναλαμβάνοντας την συγκέντρωση, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του υλικού που προβάλλεται, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, ορθότητα, πληρότητα, επάρκεια ή καταλληλότητα ή ακόμα και λαθών που υπάρχουν ή μπορεί να προκύψουν. Η διασταύρωση των πληροφοριών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Οι υπερσύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ελεγχθούν από το https://syntages-faghtwn.blogspot.gr και οι χρήστες μεταβαίνουν σε αυτούς, αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας που μπορεί να προκληθεί στους χρήστες ή πελάτες τις ιστοσελίδας από την χρήση των υπηρεσιών λόγο διακοπής, (προσωρινής ή μόνιμης) των υπηρεσιών, αμέλειας, «ιών», σφαλμάτων ή παραλείψεων, ενώ το κόστος και η ευθύνη χρήσης και αποκατάστασης, βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη του ιστολογίου. Το ίδιο ισχύει και για υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτους και εξυπηρετούν την χρήση και την εύρυθμη λειτουργία του https://syntages-faghtwn.blogspot.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες. Η συνολική ευθύνη μεταξύ του https://syntages-faghtwn.blogspot.gr και των χρηστών
του ιστολογίου απορρέουν μέσα από τους όρους αυτούς και τους δεσμεύει. Καμία μετατροπή ή διαφοροποίηση δεν λαμβάνεται υπόψη αν αυτή δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους. 

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ https://syntages-faghtwn.blogspot.gr, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.